Vyrovnávací kurz IT kompetencí pro studenty 1. ročníku PřF

Řešitel: Jelínek Jindřich, Mgr.

Projekt reaguje na potřebu inovace studijních programů v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a potřebami trhu práce prostřednictvím modularizace a modernizace didaktických metod. Východiskem je zjištěná velká rozdílnost IT kompetencí studentů 1. ročníku Přírodovědecké fakulty. Projekt spočívá v přípravě a realizaci studijního předmětu, který doplní a zlepší IT kompetence studentů prvních ročníků s cílem dosáhnout u nich sjednocené úrovně IT kompetencí poskytující tak základ pro další úspěšné studium i možnost uplatnění těchto kompetencí na trhu práce. V přípravné části projektu bude pozornost věnována i dalšímu rozšíření kompetencí pedagogického sboru žadatele, který projde vzděláváním. Připravený kurz bude mít v sobě zakomponovány i e-learningové prvky výuky. Připravený studijní kurz bude po skončení projektu i nadále součástí studijních plánů.