PARNET – partnerská síť

Řešitelka: Pohajdová  Blanka, Mgr.

Projekt reaguje na zjištěnou potřebu rozvíjet spolupráci mezi institucí žadatele, konkrétně její Přírodovědeckou fakultou (PřF) a výzkumnými organizacemi, podnikatelským a veřejným sektorem, včetně spolupráce zahraniční. Projekt tak navazuje na jiné projekty. V rámci projektu bude vybudována kancelář projektové podpory a dojde k vyškolení jejich pracovníků v ČR i v zahraničí. Budou realizovány akce (semináře, kulaté stoly apod.) s cílem vytvoření sítě participujících institucí zahrnující pochopitelně i žadatele. Jádrem projektu je pak realizace stáží a praxí studentů a mladých vědeckých pracovníků Přírodovědecké fakulty žadatele v participujících institucích.

Více viz http://parnet.ujep.cz