Geografie

Výzkumná témata zahrnují celou šíři geografických disciplín zaměřených na politické, společenské, kulturní a ekonomické procesy v prostoru, životní prostředí, změny a management kulturní krajiny, didaktiku geografie a geografii vzdělávání a aplikaci geoinformačních nástrojů v hodnocení krajiny a v územním rozvoji. Aktuální výzkumná témata zahrnují:

 • Vývoj a kvantitativní charakteristiky krajinného pokryvu severozápadních Čech
  (Mgr. Martin Dolejš, Ph.D. a kol.)
 • Adaptace společnosti na specifické přírodní podmínky a environmentální změny
  (Mgr. Jiří Riezner, Ph.D. a kol.)
 • Rizikové procesy v krajině a zranitelnost společnosti (doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D. a kol.)
 • Environmentální modelování v GIS a hodnocení životního prostředí se zaměřením na urbánní prostory
  (Mgr. Martin Dolejš, Ph.D. a kol.)
 • Aktéři a mechanismy územního rozvoje venkovských oblastí (Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. a kol.)
 • Regionální diferenciace školství (RNDr. Silvie R. Kučerová, Ph.D. a kol.)
 • Kulturní vzorce v území, hodnocení image a identity území (doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. a kol.)
 • Globalizace a integračních procesy (doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. a kol.)
 • Aplikace kartografických metod při výzkumu kulturní diverzity a změn v Papui‐Nové Guineji
  (doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D.)
 • 3D modelování jako nástroj komodifikace krajinného dědictví (Mgr. Petr Meyer a kol.)
 • Vizuální informace v geografickém vzdělávání (Mgr. Petr Trahorsch, Ph.D. a kol.)