Chemie

Stěžejní výzkumná témata zahrnují  jak dlouho na katedře pěstovaná témata molekulárního modelování a simulací, fyzikální chemie, analytické chemie životního prostředí a toxikologie, tak nedávno zavedená témata z oblasti syntetické anorganické a organické chemie a chemického inženýrství.

 • Syntéza a reakce sloučenin s tris[(2-perfluorhexyl)ethyl]methylovým molekulárním fragmentem (doc. Ing. Jan Čermák, CSc.)
 • Molekulární modelování enantioselektivního rozpoznávání (doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.)
 • Molekulární simulace odpařování rozpouštědla z elektrostaticky zvlákňovaných roztoků (doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.)
 • Molekulární simulace elektrostatického zvlákňování ze směsného rozpouštědla (doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.)
 • Fyzikálně‐chemické metody důkazu a stanovení ergosterolu (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. & Ph.D.)
 • Využití tvorby komplexů pro zvýšení účinnosti extrakce přírodních barviv a bioaktivních látek ze surovin (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. & Ph.D.)
 • Příprava a použití nových boranoxoniových derivatizačních činidel (RNDr. Václav Šícha, Ph.D.)
 • Derivatizace organických kyselin, esterů a alkoholů heteroborany (RNDr. Václav Šícha, Ph.D.)
 • Příprava a substituce heteroboranových komplexů (RNDr. Václav Šícha, Ph.D.)
 • Míchání granulárních systémů (doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.)
 • Příprava a charakterizace sorbentu na bázi huminových látek (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. & Ph.D.)
 • 6S RNA jako nástroj ke zvýšení produkce klinicky významných antibiotik u relevantních kmenů (RNDr. Jan Bobek, Ph.D.)
 • Mapování promotorových oblastí a expresní analýza vybraných antisense RNA u Streptomyces coelicolor (RNDr. Jan Bobek, Ph.D.)
 • Ko‐kultivace streptomycet s lidskými patogeny jako nástroj pro produkci nových bioaktivních látek (RNDr. Jan Bobek, Ph.D.)
 • Žákovské experimenty ve výuce chemie na ZŠ ve stínu současné legislativy (RNDr. Milan Šmídl, Ph.D.)
 • Stanovení rtuti v ropě a ropných produktech (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. & Ph.D.)
 • Stanovení chloridů v organických matricích (doc. RNDr. Vlastimil Dohnal, Ph.D. & Ph.D.)
 • Plazmové depozice heteroboranů na povrchy materiálů (RNDr. Václav Šícha, Ph.D.)