Nanomateriály a biotechnologie

Chemické a fyzikální metody přípravy nanomateriálů pro širokou škálu aplikací od funkčních nanovrstev připravených plazmovou technologií přes nové lékové formy až po biosenzory.

 • Fyzika povrchů a tenkých vrstev
 • Interakce iontů s povrchy, příprava, modifikace a charakterizace materiálů energetickým zářením
 • Plazmochemická příprava nanostruktur
 • Plazmo‐chemické modifikace fylosilikátů pro funkční nanostruktury
 • Mikrofluidní biosensory a zařízení pro biologické aplikace (Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. a kol.)
 • Polymerní bioaktívní nanovrstvy pro využití v biomedicíně a tkáňovém inženýrství
 • Dendrimery v biomedicínských aplikacích (Mgr. Jan Malý, Ph.D. a kol.)
 • Příprava a charakterizace dendrimer‐nanokompozitních biokonjugátů pro imunosenzorovou analýzu
 • Studium povrchových vlastností nanostrukturovaných materiálů experimentálními technikami
 • Polymerní nanovlákenné struktury pro biomedicínské využití jako materiály pro krytí ran a tkáňové inženýrství (Mgr. Jan Malý, Ph.D.; Mgr. David Poustka)
 • Polymerní nanovlákenné struktury chemicky modifikované jako filtrační media s antimikrobiálními účinky a jako ochranné textilie schopné rozkládat nebezpečné toxické látky (prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc; Mgr. Petr Ryšánek, Ph.D.)
 • Vývoj polymerních nosičů (tzv. dendrimerů) pro biomedicínské aplikace a nanovlákenných materiálů pro filtrace a krytí ran (Mgr. Jan Malý, Ph.D.)
 • Využití modelových organismů v oblasti výzkumu vývojové toxicity nanočástic a cílené dopravy léčiv (Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.)

Ukázka výzkumných témat
Antimikrobiální nanovlákenné membrány
Polymerní nanovlákenné membrány pro specifické funkce