Počítačové modelování ve vědě a technice

Vývoj a aplikace počítačových modelů a výpočetních metod vhodných pro studium hmoty a procesů v ní probíhajících, od mikroskopických soustav na úrovni atomů a molekul přes mesoskopické a makromolekulární soustavy, granulární soustavy a spojité modelování tekutin na běžné prostorové škále až po astronomicky rozsáhlé magnetohydrodynamické soustavy včetně kosmického plazmatu

 • Teorie a molekulární simulace kapalin (prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc.)
 • Molekulární simulace tekutin v porézních materiálech (prof. Ing. Martin Lísal, DSc.)
 • Molekulární simulace vodných roztoků elektrolytů (doc. RNDr. Filip Moučka, Ph.D.)
 • Molekulární simulace kapalin v elektrických polích (doc. RNDr. Jan Jirsák, Ph.D.)
 • Molekulární simulace dendrimerů pro biomedicínské aplikace (doc. RNDr. Marek Malý, Ph.D.)
 • Mesoskopické simulace polymerních soustav (prof. Ing. Martin Lísal, DSc.)
 • Počítačové simulace balistických procesů nabitých částic v materiálech (doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.)
 • Modelování struktur a elektrických vlastností polymerních nanokompozitů s kovovými inkluzemi (doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc.)
 • Počítačové simulace elektrického transportu v látkách (doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D.)
 • Počítačové simulace granulárních soustav (doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.)
 • Počítačové simulace v hydrodynamice (doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.)
 • Modelování dynamických mikroskopických, makroskopických a zářivých procesů v kosmickém plazmatu (doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D.)