Výzkumná témata

Na Přírodovědecké fakultě je výzkum uskutečňován v několika oblastech, které jsou provázány s činností jednotlivých fakultních součástí. Některé z níže uvedených oblastí výzkumu jsou však naplňovány v rámci jejich spolupráce. Součástí prezentace výzkumných témat jsou i jejich hlavní představitelé.

24.4.2019

Informatika

Výzkumná témata v rámci informatických disciplín sledují zejména moderní trendy v oblastech datové vědy, modelování resp. simulace systémů a dependability. Počítačové simulace (částicové modelování tekutin a pevných látek, spojité modelování pomoc...