Informatika

Výzkumná témata v rámci informatických disciplín sledují zejména moderní trendy v oblastech datové vědy, modelování resp. simulace systémů a dependability.

  • Počítačové simulace (částicové modelování tekutin a pevných látek, spojité modelování pomocí CFD, matematické modelování) (RNDr. Zbyšek Posel, Ph.D. a kol.)
  • Využití Petriho sítí pro simulaci radiobiologických procesů v lékařství a biologii (doc. Ing. Mgr. Jiří Barilla, CSc. a kol.)
  • Studium odolnosti složitých výpočetních systémů, samokontrola a samodiagnostika na systémové úrovni a aplikace v distribuovaných počítačových sítích (doc. RNDr. Viktor Maškov, DrSc. a kol.)
  • Analýza klastrů (včetně aplikace teorie perkolace) a využití výpočetní geometrie v simulačních a obrazových datech (RNDr. Jiří Škvor, Ph.D. a kol.)
  • Aplikace přístupů data science (se zaměřením na metody strojového učení) ke studiu fyziologického signálu, obrazových dat (např. z dronů) či tvorbě prediktivních ekonomických modelů (RNDr. Petr Kubera, Ph.D. a kol.)
  • Aplikace metod data miningu zejména k analýze biologických dat (např. zpracování profilu genové exprese za účelem rekonstrukce a modelování genových regulačních sítí) (doc. Sergii Babichev, DrSc. a kol.)
  • Návrh, analýza, monitoring a optimalizace IT infrastruktur v kontextu kybernetické bezpečnosti, funkčnosti, spolehlivosti a robustnosti s využitím open-source technologií (RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. a kol.)
  • Multiagentní systémy (formování aliancí a koalic) (doc. RNDr. Viktor Maškov, DrSc. a kol.)
  • Doménově specifické jazyky (Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. a kol.)