Biologie

Stěžejní výzkumná témata zahrnují nejen klasické biologické disciplíny, ale i témata na pomezí biomedicíny a nanotechnologií.

  • Systematická dokumentace chráněných a ohrožených rostlinných druhů Českého středohoří (doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.)
  • Bryoflora Českého středohoří a v NP České Švýcarsko (RNDr. Lenka Němcová, CSc.)
  • Etologické studie pavouků, výzkum stavby a funkce snovacího aparátu a jejich vztahu k mikroskopické struktuře pavoučích vláken (doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.)
  • Chování člověka, chování domestikovaných a volně žijících zvířat (doc. RNDr. Eva Jozífková Ph.D. & Ph.D.)
  • Gastrointestinální parazité městských populací psů a koček v Česku (Mgr. Karina Vašinová, Ph.D.)
  • Výzkum vzniku a struktury půdních biofilmů tvořených spolupracujícími mikroorganismy (doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.)
  • Morfologie, struktura a vzájemné interakce mikrobiálních organismů žijících volně i v biofilmech (RNDr. Oldřich Benada, CSc.)
  • Problematika bioremediací (Mgr. Hana Auer Malinská, Ph.D.)
  • Využití modelových organismů v oblasti výzkumu vývojové toxicity nanočástic a cílené dopravy léčiv (Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.)
  • Vývoj mikrofluidních zařízení a biosenzorů pro lékařskou diagnostiku (Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.)