Biologie

Stěžejní výzkumná témata zahrnují nejen klasické biologické disciplíny, ale i témata na pomezí biomedicíny a nanotechnologií.

 • Systematická dokumentace chráněných a ohrožených rostlinných druhů Českého středohoří (doc. RNDr. Karel Kubát, CSc.)
 • Bryoflora Českého středohoří a v NP České Švýcarsko (RNDr. Lenka Němcová, CSc.)
 • Etologické studie pavouků, výzkum stavby a funkce snovacího aparátu a jejich vztahu k mikroskopické struktuře pavoučích vláken (doc. RNDr. Jaromír Hajer, CSc.)
 • Etologie volně žijících i domestikovaných zvířat a etologie člověka (doc. RNDr. Eva Jozífková Ph.D.)
 • Gastrointestinální parazité městských populací psů a koček v Česku (Mgr. Karina Vašinová, Ph.D.)
 • Výzkum vzniku a struktury půdních biofilmů tvořených spolupracujícími mikroorganismy (doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.)
 • Morfologie, struktura a vzájemné interakce mikrobiálních organismů žijících volně i v biofilmech (RNDr. Oldřich Benada, CSc.)
 • Problematika bioremediací (Mgr. Hana Malinská, Ph.D.)
 • Využití modelových organismů v oblasti výzkumu vývojové toxicity nanočástic a cílené dopravy léčiv (Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.)
 • Vývoj polymerních nosičů (tzv. dendrimerů) pro biomedicínské aplikace a nanovlákenných materiálů pro filtrace a krytí ran (Mgr. Jan Malý, Ph.D.)
 • Vývoj mikrofluidních zařízení a biosenzorů pro lékařskou diagnostiku (Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.)