Matematika

  • Obecná topologie, topologické grupy a prostory funkcí
  • Reálná analýza a její aplikace na úlohy variačního počtu a diferenciálních rovnic
  • Variety uspořádaných pologrup
  • Epistemologické překážky ve fylogenetickém a ontogenetickém vývoji pojmu nekonečno
  • Teorie heuristických strategií řešení úloh
  • Metodologické vylepšení postupů v obalové analýze dat a při řešení ekonomických problémů