The Art of Molecular Simulations. From principles to applications

Nezbeda, Ivo
The Art of Molecular Simulations. From principles to applications

2007, 82 s., neprodejné (ESF)
ISBN  978–80-7044–916-5

Cíl této učebnice je prostý: Bez požadavků hlubokých znalostí statistické fyziky seznámit čtenáře se základními metodami molekulárních simulací, umožnit mu pochopit jak pracují, co požadují a jaké jsou jejich možnosti. Vycházeje z přesvědčení, že nejlepší cesta poznání není memorování pouček a rovnic, ale jejich používání, je čtenář provázen od základních poznatků jak imitovat reálný systém, jak psát počítačové kódy základních simulačních postupů a použít je k dosažení výsledků — různých vlastností fyzikálně-chemických systémů.