Úvod do geoglobalistiky — sociogeografické aspekty

Skokan, Ladislav
Úvod do geoglobalistiky — sociogeografické aspekty

2007, 102 s., cena: 104,- Kč
ISBN  978–80-7044–925-7

Globální problémy, globalistika, geoglobalistika. Globalizace. Problém války, běženců. Demografický problém. Problém výživy. Problém energie a surovin. Problém zaostávání (»LDCs«). Problémy etnické, konfesní (střet civilizací). Ostatní problémy (drogy, AIDS). Prognózy a scénáře budoucnosti.