Přehled z fyzické geografie

Farský, Ivan, Matějček, Tomáš
Přehled z fyzické geografie

2007, 217 s., neprodejné (ESF)
ISBN  978–80-7044–938-7

Skriptum přináší základní kapitoly z fyzické geografie (geomorfologie, hydrogeografie, klimatologie, pedogeografie a biogeografie). Vychází ze zkušeností předchozích titulů a osnov pro výuku předmětu. Skripta jsou použitelná i pro výuku na Fakultě životního prostředí UJEP.