Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl

Bursa, Milan
Geografie průmyslu Česka. Spotřební průmysl 

2007, 56 s., neprodejné (ESF)
ISBN  978–80-7044–937-0

Učební text popisuje rozdělení, vlastnické poměry a mezipředmětové vztahy ve spotřebním průmyslu Česka. Text také popisuje změny, které nastaly v procesu ekonomické transformace.