Úvod do algebry a aritmetiky

Němec, Petr
Úvod do algebry a aritmetiky

2006, 88 s., cena: 107,- Kč
ISBN  80–7044-764–8

Skripta pokrývají základy obecné algebry a aritmetiky. Mohou sloužit jako užitečný zdroj informací pro všechny algebraické a aritmetické předměty vyučované na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně.