Obecná biologie buňky

Ipser, Jan
Obecná biologie buňky

2005, 176 s., cena: 95,- Kč
ISBN 80–7044-706–0

Jedná se o učební text určený zejména pro studující učitelství biologie k výuce předmětu „Buněčné základy životních dějů”. V současnosti není k dispozici vhodná literatura v českém jazyce zohledňující specifika takto orientovaného předmětu. V textu je podaná obecná charakteristika virové částice, bakteriální, rostlinné a živočišné buňky, základních životních dějů a jejich projevů na vyšších úrovních organizace živé hmoty, včetně evolučně-biologických aspektů.