Ekonomika podniku

Mlčoch, Jan
Ekonomika podniku

2005, 96 s., cena: 77,- Kč
ISBN 80–7044-735–4

Učební text se zaměřuje na přiblížení významu frekventovaných pojmů z ekonomiky podniku. Jsou charakterizovány základní problémy, spojené se zabezpečením jeho provozně ekonomických funkcí i jeho dynamického rozvoje. V posledně uvedené souvislosti jsou také popsány základní finančně ekonomické aspekty. V textu převažuje orientace na praktické použití získaných znalostí ve finančně ekonomických rozborech podnikového hospodaření. Využití skript je užitečné jak v bakalářském studiu, tak jako příručky pro odborníky, kteří mají zájem o úvod ekonomiky výrobního podnikání.