Základy anorganické chemie

Muck, Alexander
Základy anorganické chemie

2005, 327 s., cena: 215,- Kč
ISBN 80–7044-670–6

Tento učební text obsahuje univerzitní kurz základů (strukturní) anorganické chemie. Je členěn na šest kapitol: symetrie ve strukturní chemii, základy teorie chemické vazby (elektronový obal atomu, teorie molekulových orbitalů, chemické reakce a symetrie), symetrie chemických struktur — krystalochemie, chemie nekovů a polokovů, koordinační sloučeniny a chemie kovů.