Základy genetiky

Ipser, Jan
Základy genetiky

2005, 194 s., cena: 103,- Kč
ISBN  80–7044-707–9

Jedná se o učební text určený pro studující učitelství biologie. V současnosti není k dispozici vhodná literatura v českém jazyce, která by zohlednila specifické potřeby budoucích učitelů středních, případně základních škol, v oblasti vybraných témat genetiky a obecné biologie. Text, určený pro výuku předmětu „Genetika”, obsahuje základní kapitoly obecné genetiky (princip kombinace a segregace, hybridismus, rekombinace, mutační proces, základy populační, evoluční a aplikované genetiky) a aktuální témata z molekulární genetiky, genových manipulací, genomiky a proteomiky.