Publikace vydané fakultou

Všechny publikace vydané v rámci ediční činnosti fakulty je možné zakoupit v univerzitním knihkupectví UJEP (knihkupectvi.ujep.cz, knihkupectvi@ujep.cz, +420 47528 6044).

12.12.2022

Průmyslová minulost, kreativní budoucnost?

HRUŠKA, Vladan a kol. Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? prosinec 2022, 94 s. ISBN 978-80-7561-379-0 Kniha Průmyslová minulost, kreativní budoucnost? Perspektivy průmyslového dědictví Podkrušnohoří se snaží poukázat na bohatou průmysl...

24.9.2021

Vybrané okruhy z geografické kartografie (2. vydání)

BLÁHA, Jan D. Vybrané okruhy z geografické kartografie září 2021, 165 s., cena: 269 Kč ISBN 978-80-7561-295-3 Autor nabízí výběr témat z oboru geografická kartografie. V úvodní části hledá odpověď na otázku, zda je stále „geografická kartografi...

31.8.2020

Úvod do matematické geografie

ČAPEK, Richard Úvod do matematické geografie srpen 2020, 124 s., cena: 149 Kč ISBN 978-80-7561-253-3 Text Úvod do matematické geografie byl pod názvem Planetární geografie vydán poprvé v roce 1992 v nakladatelství Karolinum, s dotiskem v roce 199...

1.12.2017

Vybrané okruhy z geografické kartografie

BLÁHA, Jan D. Vybrané okruhy z geografické kartografie prosinec 2017, 159 s., cena: 249 Kč ISBN 978-80-7561-092-8 Autor nabízí výběr témat z oboru geografická kartografie. V úvodní části hledá odpověď na otázku, zda je stále „geografická kartog...

1.1.2012

Historickogeografický úvod do regionální geografie

SKOKAN, Ladislav Historickogeografický úvod do regionální geografie 2012, 156 s., cena: 180,- Kč ISBN 978–80-7414–464-6, 3. upravené a doplněné vydání Jde o pochopení nejdůležitějších souvislostí a vývojových trendů politické i hospodářské mapy...

1.1.2011

Letní škola matematiky a fyziky 2010

Letní škola matematiky a fyziky 2010 Editor: Robert  Seifert Obálka, grafické zpracování: Lenka  Součková 2011, 146 s. ‚neprodejné ISBN  978–80-7414–358-8 Obsahem sborníku jsou příspěvky jednotlivých lektorů přednesené v rámci Letní školy. T...

1.1.2011

Práce s počítačem

HELLER, Lukáš; JELÍNEK, Jindřich; SIMR, Pavel Práce s počítačem 2011, 136 s.,  neprodejné — výstup projektu ESF ISBN  978–80-7414–368-7 Skripta slouží jako studijní opora pro vyrovnávací kurzy IT kompetencí studentů v prvním ročníku studia na p...