Didaktika fyziky

Výzkumná témata v oblasti didaktiky fyziky zahrnují širokou problematiku fyzikálního vzdělávání na základních, středních i vysokých školách, v rámci nichž se zaměřujeme na revize koncepce a obsahu výuky fyziky na základních a středních školách i tvorbu koncepce vysokoškolské přípravy učitelů fyziky. Aktuální výzkumná témata zahrnují:

  • Intuitivní představy žáků, tvorba úloh a testů (RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.)
  • Rozvoj vědeckého myšlení žáků (RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.)
  • Integrace výuky přírodovědných předmětů (RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.)
  • Didaktika kvantové fyziky (RNDr. Jiří Králík, Ph.D.)
  • Konkrétní didaktika fyziky na střední škole (RNDr. Jiří Králík, Ph.D.)
  • Didaktika základního vysokoškolského kurzu fyziky (RNDr. Jiří Králík, Ph.D.)