Podíl našich akademiků na Učitelské příručce k Žákovskému atlasu

Na sklonku března vyšla nová Učitelská příručka k Žákovskému atlasu a Pracovnímu sešitu. Jedná se o uzavření pomyslného trojúhelníku zcela unikátních didaktických pomůcek, které jsou určeny primárně pro výuku práce s mapou na 2. stupni základních škol.

Příručka vznikla v rámci dlouhodobé spolupráce katedry geografie s renomovaným českým nakladatelstvím Kartografie Praha, které je známé mimo jiné tvorbou map a atlasů pro školy. Jedná se o jeden z výsledků projektu aplikovaného výzkumu podpořeného Technologickou agenturou ČR. Cesta k nové didaktické pomůcce však nebyla snadná. Do její přípravy a praktického testování Žákovského atlasu i Pracovního sešitu, na něž příručka navazuje, totiž zasáhla pandemie onemocnění covid-19.

Jak uvádí doc. Jan D. Bláha, hlavní řešitel projektu, bylo proto nutné hledat alternativní varianty realizace: „Cílem projektu je implementace nových didaktických pomůcek do praktické výuky na základních školách. Naší snahou proto bylo testovat tyto unikátní pomůcky v podmínkách standardní výuky, kterou určitě nebyla distanční výuka, kdy učitel žáky učil přes obrazovku počítače. Proto jsme využívali také osobních kontaktů a osobní účasti členů týmu ve výuce. Díky ochotě našich aplikačních garantů, tedy škol v ústeckém regionu, a spřízněných učitelů se podařilo získat přiměřenou zpětnou vazbu a podněty pro obsah i formát příručky.“

Tým složený z učitelů, oborových didaktiků a kartografů využíval při spolupráci kromě osobních setkání distanční formy komunikace. Příprava příručky včetně vylaďování zabrala autorům přibližně dva roky. „Nová učitelská příručka nyní projde další fází získávání zpětné vazby od učitelů, kteří od roku 2019, kdy vznikl zcela nový Žákovský atlas s Pracovním sešitem, obě dosavadní pomůcky využívali. Máme v úmyslu zjistit, jak příručka zafunguje v rámci přípravy na výuku zeměpisu. Uvědomujeme si totiž, že právě práce s mapou bývá jak pro žáky, tak pro učitele poměrně náročnou součástí výuky,“ doplňuje dr. Petr Trahorsch, který má v projektu na starosti komunikaci se školami.

Učitelská příručka je nyní v digitální podobě k dispozici volně ke stažení na webu (https://skolnimapy.cz/) s výzvou ke zpětné vazbě učitelů zeměpisu. V současné době se připravuje i tištěná verze příručky. Během září 2022 je v prostorech budovy CPTO v kampusu UJEP v plánu závěrečný workshop projektu pro učitele a oborové didaktiky zeměpisu.

Rádi bychom s aktéry, jichž se výuka mapových dovedností týká především, diskutovali o tomto novém systému didaktických pomůcek a také o dalších praktických možnostech rozvoje mapových dovedností žáků,“ dodává Jan D. Bláha.

Zájemci o workshop mohou kontaktovat Petra Trahorsche na: petr.trahorsch@ujep.cz

>> Tisková zpráva