Na PřF UJEP proběhlo setkání Asociace děkanů přírodovědných fakult

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem hostila 18. a 19. června setkání Asociace děkanů přírodovědných fakult. Setkání 10 děkanů přírodovědných fakult z 8 univerzit z celé České republiky se zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy, doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy, se zúčastnil hlavní části jednání děkanů přírodovědných fakult, které spolu s rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D., navštívil přímo na půdě naší fakulty.

Hlavními tématy jednání byla novela zákona o vysokých školách, reforma financování doktorských studií, financování vysokých škol a hodnocení výzkumných organizací. Kromě intenzivních jednání a vzájemného předávání cenných zkušeností z jednotlivých regionů České republiky si děkani měli možnost prohlédnout moderní budovu Centra přírodovědných a technických oborů – CPTO, sídlo Přírodovědecké fakulty UJEP, i areál univerzitního kampusu.

Kromě univerzity navštívili účastníci setkání Asociace děkanů přírodovědných fakult také  ústeckou technickou zajímavost a kulturní památkuMasarykovo zdymadlo na Labi pod střekovskou skálou a také Hvězdárnu Teplice.

Bylo nám ctí přivítat děkany ostatních přírodovědných fakult na půdě naší univerzity a představit krásy a zajímavosti našeho regionu.

#scienceUJEP