“StudKon 2024” dnes a zítra na CPTO

Fakulta životního prostředí UJEP ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UJEP pořádá 24. a 25. června v budově CPTO již 7. ročník Konference přírodních věd a technických doktorských studijních programů “StudKon 2024”.

Cílem konference je umožnit začínajícím výzkumníkům prezentovat výsledky svého bádání a zdokonalit své prezentační dovednosti před vědeckým publikem. Konference se aktivně účastní doktorandi z Fakulty životního prostředí, Přírodovědecké fakulty i Fakulty strojního inženýrství UJEP. Letošního ročníku konference se představí i studenti nového doktorského programu Fakulty životního prostředí UJEP Landscape Reclamation and Ecosytem Services a studenti ze slovenské Univerzity sv. Cyrila a Metoděje v Trnavě.

Konference se koná pod záštitou rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, doc. RNDr. Jaroslava Koutského, Ph.D. Všichni členové doktorských oborových rad, školitelé, další odborníci, bakalářští i magisterští studenti a začínající výzkumníci jsou srdečně zváni k účasti.

StudKon 2024 probíhá 24- a 25. června v aule 1.01 v budově CPTO (Centra přírodovědných a technických oborů). Kompletní program konference naleznete ZDE.

Nejlepší tři ústní příspěvky a posterová sdělení obdrží Cenu Miroslava Broula. První den konference zakončí tradiční neformální grilování.

PROGRAM StudKon 2024

BOOK OF ABSTRACTS StudKon 2024

#scienceUJEP