Biologii člověka a základy anatomie se dnes naučí žáci ze Základní školy Hrob

Žáci ze Základní školy Hrob si dnes vyzkouší být “medikem na zkoušku”. Naše katedra biologie totiž právě dnes pořádá pro žáky 8. a 9. třídy pilotní návštěvní program, který žákům představí základy biologie člověka, anatomie či lékařské terminologie.

V rámci pilotního návštěvního programu “Medikem na zkoušku” se žáci dozví také o různých medicínských oborech, prohlédnou si ukázky radiologického vyšetření, nahlédnou do stomatologie, chirurgie či farmacie. Přednáška si klade za cíl u žáků probudit zájem o budoucí studium biologie, zdravotnických oborů nebo oborů biomedicínské oblasti.

#scienceUJEP

Tento program probíhá v rámci aktivity A.2.26 Návštěvní programy – workshopy pro učitele s třídním kolektivem projektu RUR – Region univerzitě, univerzita regionu, reg. č. CZ.10.02.01/00/22_002/0000210.