Absolventi PřF UJEP včera složili promoční slib

25. června 2024 proběhly v červené aule MFC promoce. Slavnostní promoční slib “spondeo ac polliceorů” složili absolventi bakalářských, magisterských i doktorských programů Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Promočního aktu se účastnil prorektor pro internacionalizaci UJEP, doc. Mgr. Pavel Raška, Ph.D., děkan PřF UJEP, doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP, RNDr. Regina Herma, Ph.D. a další akademici.

V dopolední části obdrželo vysokoškolský diplom a akademický titul 13 magistrů, 10 inženýrů a 1 doktorka. Odpoledne pak promovalo 36 bakalářů.

Slavnostní atmosféru promočního ceremoniálu doplnil hudebním doprovodem Václav Krahulík.

Absolventům naší fakulty srdečně gratulujeme a přejeme hodně štěstí a mnoho úspěchů v osobním životě a další studijní i profesní kariéře.

Prohlédněte si FOTOGALERII ze slavnostního promočního aktu.

#scienceUJEP