Směrnice a opatření – neplatné

Platné | Neplatné

Směrnice děkana

2016–2020

č. 1/2019 – Implementace vnitřního mzdového předpisu UJEP na PřF UJEP
č. 2/2017 – Vedení kvalifikačních a rigorózních prací
č. 1/2017 – Pravidla pro hodnocení akademických pracovníků PřF UJEP
č. 1/2016 – Motivační systém ke stimulaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti pracovníků

2011–2015

č. 1/2014
č. 4/2013 – O poplatcích za rigorózní řízení v akademickém roce 2013/2014
č. 3/2013
č. 2/2013 – Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací
č. 1/2013 – O poplatcích za rigorózní řízení v akademickém roce 2012/2013
č. 4/2012 – Ediční činnost na Přírodovědecké fakultě UJEP
č. 3/2012 – Metodický postup pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na PřF UJEP
č. 2/2012 – Motivační systém ke stimulaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti pracovníků
č. 2/2012 – Motivační systém ke stimulaci … – příloha 1
č. 2/2012 – Motivační systém ke stimulaci … – příloha 2a
č. 2/2012 – Motivační systém ke stimulaci … – příloha 2b
č. 2/2012 – Motivační systém ke stimulaci … – příloha 3
č. 1/2012 – Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací
č. 2/2011 – Metodika uplatnění a výpočtu nepřímých nákladů v projektech OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
č. 1/2011 – Uznávání zkoušek

2005–2010

č. 3/2010 – O poplatcích za rigorózní řízení v akademickém roce 2010/2011
č. 2/2010 – O poplatcích za rigorózní řízení v akademickém roce 2009/2010
č. 1/2010 – Motivační systém ke stimulaci vědecké, výzkumné a vývojové činnosti pracovníků
č. 2/2009 – Zrušení směrnice č. 1/2007
č. 1/2009 – O poplatcích za rigorózní řízení v akademickém roce 2008/2009
č. 3/2007 – Poskytování a prodej reklamních předmětů
č. 2/2007 – Interní grantová agentura PřF UJEP
č. 2/2007 – Interní grantová agentura PřF UJEP – příloha
č. 1/2007 – Pravidla pro odevzdání a obhajobu diplomových a bakalářských prací
č. 1/2005 – Organizace a řízení autoprovozu a náhrada nákladu při užití služebního vozidla PřF katedrou nebo pracovištěm fakulty
č. 1/2005 – Organizace a řízení autoprovozu … – dodatek

Opatření děkana

2015 – Statut Fakultní školy PřF UJEP
2012 – Metodika hodnocení kateder
2008 – Motivační systém pro zvyšování kvalifikace akademických pracovníků