Probíhá 2. kolo přijímacího řízení pro rok 2020/2021

Všechny zájemce o studium přírodovědných a technických oborů si dovolujeme informovat, že stále probíhá druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021.

Termín odevzdání přihlášek: 31. 8. 2020

Podmínky přijetí ke studiu – obsahují veškeré informace k přijímacímu řízení (seznam oborů, požadavky k přijímacím zkouškám, termíny, apod.) a týkají se uchazečů, kteří odevzdají přihlášky ke studiu do 31. 8. 2020.

Mezi novými studijními programy je například odborný navazující magisterský program Biologie s dvojí specializací, nebo bakalářský studijní program Matematika ve firmách a veřejné správě.

Další informace na stránce věnované uchazečům o studium.