Přírodovědecká fakulta má novou směrnici děkana o závěrečných pracích

Zveřejňujeme novou směrnici děkana, která je závazná pro všechny studenty zapsané v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Pokyny pro zadávání, psaní a odevzdávání bakalářských a diplomových prací čtěte v přiloženém dokumentu.