Reakce přírodovědců na revizi Rámcového vzdělávacího programu

V posledním měsíci významně reagují platformy odborníků na plánované úpravy rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Jak uvedenou úpravu, tak reakce akademiků zachytila celostátní média.

Přírodovědecká fakulta UJEP se připojila prostřednictvím děkana fakulty doc. RNDr. Michala Varady, Ph.D., fyziků, ale i dalších přírodovědců a představitelů oborů, k otevřeným dopisům, které v minulých dnech zamířily k rukám ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D. a k dalším zástupcům MŠMT. 

V těchto dopisech, které podepsali zástupci řady českých vysokých škol i výzkumných institucí, odborníci upozorňují na nedomyšlenost, nekoncepčnost a místy i škodlivost navržených změn a nabízejí odbornou diskuzi, která by měla vést ke společnému cíli nás všech, tj. ke zkvalitnění vzdělávání v Česku. Za obzvlášť nešťastnou odborníci považují především časovou redukci výukových hodin vzdělávací oblasti Člověk a příroda na úkor nově zavedené vzdělávací oblasti. Změny navíc nebyly projednány v oborových pracovních skupinách oblasti Člověk a příroda.

Dokument: Otevřený dopis JČMF, přírodovědců a představitelů oborů a institucí, které fyziku používají

Dokument: Otevřený dopis didaktiků přírodovědných oborů a dalších odborníků

Dovolujeme si informovat, že na základě dopisů je během příštího týdne přislíbena online schůzka zástupců přírodovědců (oborových didaktiků) s jedním z představitelů MŠMT. Věřme, že tato schůzka povede ke zlepšení komunikace.