Na pomoc učitelům – příspěvek k výuce regionální geografie

Od března 2019, kdy byla vydána publikace Makroregiony světa: Nová regionální geografie, uplynuly bezmála dva roky. Od té doby tato kniha, u jejíhož zrodu stáli dva naši zaměstnanci doc. Jiří Anděl a doc. Jan D. Bláha a externí spolupracovník katedry geografie doc. Ivan Bičík, získala celou řadu vavřínů.

V přípravě je nyní již druhý dotisk prvního vydání s aktualizací základních dat o makroregionech.

Nejen v souvislosti s covidovou dobou se na autory opakovaně obraceli učitelé základních a středních škol s prosbou o využití digitální podoby této knihy-učebnice.

Vydavatelská práva jsou bohužel na straně nakladatelství Karolinum Praha, které publikaci věnovalo nemalou pozornost, za což mu patří naše stálé poděkování. Z toho důvodu nelze texty či obrazový materiál poskytnout ve větším rozsahu.

Přesto se autoři rozhodli učitelům vyjít vstříc alespoň formou poskytnutí základních vizuálních ukázek z knihy v digitální podobě. Jedná se o samotné rozdělení světa na makroregiony, ale také o obecné ukázky, které mají usnadnit práci učitelů, žáků a studentů s textem. Věříme, že tato digitální podoba bude pomocníkem při výuce regionální geografie nejen v této nelehké době distanční výuky.

Regionalizace světa na makroregiony využívaná v publikaci (1,3 Mb)
Vybrané státy v mimoevropských makroregionech prezentované v publikaci (1,4 Mb)
Ukázka diagramu využití území Česka a klimagramu Prahy s legendami (2,1 Mb)
Ukázka diagramu států s největším exportem na světě s příslušnou tabulkou pořadí zařazených do Evropského makroregionu (2,1 Mb)
Ukázka přehledové mapy makroregionu a společná legenda (2,9 Mb)
Ukázka mapy krajinného pokryvu makroregionu a společná legenda (2,7 Mb)
Ukázka mapy ekonomického potenciálu makroregionu a společná legenda (3,5 Mb)
Uplatnění barev pro jednotlivé makroregiony v rámci vizuálního stylu publikace (1,9 Mb)