Konference Jak učit matematiku na UJEP

Naše univerzita společně s Jednotou českých matematiků a fyziků pořádala ve dnech 14.–16. 10. 2021 právě na UJEP další ročník již zavedené celostátní konference učitelů JAK UČIT MATEMATICE ŽÁKY VE VĚKU 10–16 LET. Tématem letošního ročníku byla Matematika jako prostředek porozumění světu. Pozornost byla věnována zejména mezipředmětovým vztahům, projektovému vyučování, aplikacím matematiky a také klíčovým pojmům a idejím ve výuce matematiky. Připravených přednášek a dílen se zúčastnilo na devadesát matematiků a učitelů matematiky.

Tisková zpráva