Věda na kouli může pomáhat při výuce i našim studentům

Přírodovědecká fakulta vítá spolupráci s institucemi, se kterými ji spojuje nadšení pro vědu. Žatecké přírodovědné centrum je jednou z nich. Zástupci PřF UJEP v čele s proděkanem pro studium RNDr. Martinem Švecem Ph.D., proto Žatec navštívili a pohovořili o možné spolupráci přínosné oběma institucím.

Zástupci vedení Přírodovědného centra Žatec i rady města představili ústecké přírodovědě Vědu na kouli a její možnosti, které vedle populárně naučných programů nabízejí i vhodnou podporu výuky v oblasti biologie, geografie, ekologie aj.

Akademiky Přírodovědecké fakulty zaujalo také digitárium. To nabízí projekci napříč všemi obory, kterým se PřF věnuje, a to včetně chemie a fyziky. Dále pak například zajímavý hologram otevírá nové možnosti pochopení 3D obrazu.

Přírodovědecká fakulta proto v současné době s žateckým přírodovědným centrem jedná o vhodné formě vzájemné spolupráce. Aktuální informace přinese nový akademický rok.

Kompletní fotogalerii najdete v odkaze.

#scienceUJEP