Střípky ze zahraniční stáže: Tři měsíce v Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf

Mgr. Eva Štěpanovská, první studentka nového doktorského studijního programu Aplikované iontové technologie, se zúčastnila tříměsíční zahraniční stáže na vědecko-výzkumném centru Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR).

Zdejší Ion Beam Centre (IBC) disponuje elektrostatickými a tandemovými urychlovači iontů a také nejrůznějšími analytickými metodami. Pod vedením dr. René Hellera a týmu školených pracovníků zde měla studentka možnost pracovat na své disertaci, a to implantací iontů o nízkých a vysokých energiích do polymerů a grafen oxidu.

Během pobytu se Eva Štěpánovská podílela na optimalizaci energetických iontů a naučila se samostatně ovládat přístroj Electron Beam Ion Trap (EBIT), jehož princip je založen na využití elektronového paprsku zaostřeného silným magnetickým polem, který ionizuje atomy a udržuje je v oblasti potenciálové jámy. Výsledná iontová past dokáže udržet ionty po dlouhé minuty, lze tak dosáhnout vysokých energetických stavů iontů xenonu.

V průběhu stáže získala doktorandka zajímavé postřehy, optimalizovala energeticky nabité ionty k implantaci vzorků, naimplantovala vlastní vzorky do své závěrečné práce a v neposlední řadě navázala nové kontakty, které by mohly vést ke spolupráci s dalšími výzkumnými institucemi.

Stáž byla podpořena z projektu „Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n.L.“, reg.č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735.

#scienceUJEP