Vybrané okruhy z geografické kartografie (2. vydání)

BLÁHA, Jan D.
Vybrané okruhy z geografické kartografie

září 2021, 165 s., cena: 269 Kč
ISBN 978-80-7561-295-3

Autor nabízí výběr témat z oboru geografická kartografie. V úvodní části hledá odpověď na otázku, zda je stále „geografická kartografie“ svébytnou disciplínou vyučovanou na českých univerzitách a jakou roli hraje v rámci oboru geografie. V dalších kapitolách pak představuje samotné okruhy, které lze v tomto oboru rozvíjet při výuce, včetně námětů na úkoly testující kompetence studentů. Záměrem autora je poskytnout základní přehled okruhu a témat a jejich propojení se současnou digitální kartografickou tvorbou, zpravidla realizovanou prostřednictvím geoinformačních systémů, proto publikace nemá ambici suplovat používané vysokoškolské učebnice. Kniha ostatně není klasickou učebnicí, ačkoliv může být oporou studentům při přípravě na dílčí zkoušku ze studijního předmětu. Čtenář rovněž na jednom místě nalezne vybrané principy tvorby map v programu ArcGIS.