Zprávy z médií

16.1.2021

Je pavučina pevnější než ocel?

Nejlepšími tkalci v historii naší planety nejsou lidé, nýbrž pavouci. Z vláken splétají pasti, do kterých lapají svou kořist, ze svého hedvábí si budují příbytky i kokony pro vajíčka a používají je k mnoha dalším účelům. O pavoučím vláknu se říká, že j...

14.1.2021

Univerzity mají i v regionech podstatnou roli

Jako rektor a geograf zároveň je tím nejpovolanějším člověkem, který může vysvětlit, proč by měly být vysoké školy rozmístěné po celé zemi, nejen v Praze a Brně. Výhodou menších škol je podle Martina Baleje z Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v...

8.1.2021

Univerzita nabídla pomoc s očkováním

Rektor UJEP zástupcům Ústeckého kraje i Krajské zdravotní nabídl pomoc se zajištěním očkování i testování pracovníky a studenty přírodovědecké fakulty a fakulty zdravotnických studií přímo v areálu univerzitního kampusu pod nově zbudovaným Centrem přír...

8.1.2021

Kdy vysoké školy pořádají dny otevřených dveří

Velká část dnů otevřených dveří vysokých škol se přesunula do virtuálního prostoru - aktualizovali jsme článek o online akce vysokých škol. Hlavní nápor akcí, pořádaných veřejnými vysokými školami, probíhá v zimě. V dalších měsících už převažují dny ot...

31.12.2020

Studenti UJEP obdrželi donátorská stipendia

Neobvyklý průběh roku 2020 zasáhl takřka do všech oblastí každodenního života. Ne však do těch, které vybírají výjimečné jedince, aby je zviditelnili a ocenili. Právě v tomto ohledu rok 2020 nabídl novinky hodné ocenění. Byla předána stipendia významn...

22.12.2020

Financování life sciences v ČR: Projektová podpora

Tímto epilogem uzavíráme tříměsíční seriál Financování life sciences v ČR. Je věnován všem výzkumníkům, kteří potřebují a chtějí administrativní podporu. Je věnován všem projektovým manažerům a celé administrativě, která výzkumníkům poskytuje kvalitní ...

26.11.2020

Přírodovědecká fakulta slaví 15 let od vzniku

Prvního listopadu odstartovaly na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem oslavy výročí 15 let od jejího vzniku. Fakulta, která je součástí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, byla založena dne 4. 11. 2005. Pohled do 15...