Připravit děti na budoucnost, o níž málo víme. Česká aplikace boduje

Jak připravit děti na pracovní pozice, která ještě ani neexistují? A co je učit, aby je probíraná látka bavila a byla jim blízká i v takových předmětech, jako je chemie, matematika nebo fyzika? Přesně tyhle otázky si před pár lety položili Lukáš Rejchrt a Pavel Popluhar, založili platformu Edhance a rozhodli se pracovat na změně výuky v českých školách.

I proto spolupracují s mnoha odborníky – jádro týmu se skládá ze čtrnácti lidí, kompletní tým tvoří zhruba 33 spolupracovníků. Jde o tvůrce odborných výukových materiálů, jako jsou metodici a didaktici, vývojáři, animátoři, testeři nebo také lektoři a kreativci. Úzce spolupracují také s odborníky z přírodovědecké fakulty a pedagogické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně.

Zdroj: forbes.cz, text Anna Basiková, foto Edhance

Odkaz na celý článek