Zprávy z médií

2.8.2021

Série setkání s vědci UJEP v komunitním centru obce Přestanov

Ing. Jiří Orava, Ph.D. a starostka obce Přestanov Mgr. Miroslava Bechyňová Vás srdečně zvou na sérii populárně-naučných přednášek, které se uskuteční v novém komunitním centru obce Přestanov (Přestanov 18 u zastávky). V rámci přednášek Vám vě...

29.7.2021

Zádrž vody v krajině se stala významným tématem

Co vše je potřeba brát v úvahu při dlouhodobých výhledech pro hospodaření vodou v krajině, o jakých opatřeních uvažovat, jaké informace jsou klíčovým aktérům v území veřejně dostupné? To vše postihuje studie Institutu pro ekonomickou a ekologickou pol...

23.7.2021

Firma MALFINI pomohla katedře informatiky s akreditací

Úzká spolupráce Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) s ústeckou společností MALFINI sklízí další ovoce. Aktuálně pomohla firma katedře informatiky k získání akreditace studijního programu aplikovaná informatika v prezenční i kombinované formě stu...

23.7.2021

Perspektivy výzkumu a inovací v Ústeckém kraji

O perspektivách výzkumu a inovací, lokálních potřebách a příležitostech v Ústeckém kraji diskutovali regionální zástupci inovační infrastruktury s odborníky z Technologické agentury ČR (TA ČR) v rámci červnového kulatého stolu. Výzkum a inovace jsou p...

22.7.2021

STUDKON 2021 – 4.ročník konference studentů

Přestože akademický rok 2020/2021 už proběhl na Fakultě životního prostředí (FŽP) a Přírodovědecké fakultě (PřF) UJEP v nových prostorách Centra přírodovědných a technických oborů (CPTO), studenti si budovu vzhledem k pandemii COVID-19 zatím moc užít n...

21.7.2021

Pomohli jsme katedře informatiky

Pomohli jsme katedře informatiky Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - UJEP s akreditací studijního programu aplikovaná informatika! Studentům umožníme exkurze a praxe, aby již v průběhu studia poznávali realitu běžného chodu firmy. ...

21.7.2021

PřF UJEP otevírá nové programy zaměřené na informatiku

Od zimního semestru 2021 mohou studenti na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem nově studovat nejen akademicky, ale také profesně zaměřené informatické studijní programy. Poprvé v historii může ústecká přírodovědecká fakult...

19.7.2021

UJEP otevírá nový obor Aplikovaná informatika

Přírodovědecká fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně otevře v zimním semestru nový obor s názvem Aplikovaná informatika. Studentům nabídne bohaté praktické zkušenosti, propojí je s odborníky z oboru a umožní jim si během studia vybrat specializac...