Na krajském úřadě proběhlo vyhlášení soutěže Moderní škola 4.0

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhlo vyhodnocení soutěže Moderní škola 4.0. Cílem soutěže určené středoškolákům je propagace a popularizace odborného vzdělávání, které má úzkou vazbu na průmysl a technologie a současně podpora zvýšení zájmu žáků vycházejících z devátých tříd ZŠ o technické obory. Akci pořádá Ústecký kraj s ohledem na podporu průmyslu a technologií 4.0 (digitalizace, robotizace, internet věcí, umělá inteligence, strojové učení atd.) Soutěž je vyhlašována každý rok, vždy pro jinou podporovanou skupinu oborů vzdělání.Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 9 škol z našeho kraje a odborná porota, ve které usedla také radní Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu Jindra Zalabáková a předsedkyně Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Ústeckého kraje Zdenka Vachková, to neměla vůbec jednoduché, neboť všechny prezentované projekty byly velmi kvalitní a inovativní.

Zástupci z každé školy měli za úkol vytvořit pro soutěž fyzický model projektu i jeho virtuální alternativu – obojí pak prezentovali na krajském úřadě před odbornou porotou. Konkrétní projekt byl navržen školou a konzultován ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (odborným garantem soutěže byla katedra informatiky Přírodovědecké fakulty UJEP).

Zdroj: homerlive.cz, text ink

Odkaz na celý text