YouTube: Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

V rámci našeho YouTube kanálu představujeme další výzkumné projekty, lidi a infrastrukturu na Přírodovědecké fakultě UJEP.

Nejnovější video:

Science UJEP #06 UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Staňte se odběrateli našeho YouTube kanálu.

#ScienceUJEP