Webový portál Český historický atlas spuštěn

Na začátku května byl zdarma zpřístupněn interaktivní webový portál Český historický atlas věnovaný českým a československým dějinám v mezinárodních souvislostech od středověku do současnosti. Portál je jedním z řady výstupů stejnojmenného projektu Historického ústavu AV ČR a Fakulty stavební ČVUT v Praze (2016–2020).

Portál otevírá v mnoha oblastech netradiční a inovativní přístup k výsledkům historického výzkumu prostřednictvím digitální kartografie, založený na základním i aplikovaném výzkumu odborníků. Je rovněž ukázkou mezioborové spolupráce historiků, geografů, kartografů a geoinformatiků.

Na přípravě map, textů a dalšího obsahu se podíleli i geografové z naší katedry geografie. Doc. Jan D. Bláha je garantem oddílu Víra a náboženství a map z dalších oddílů, dr. Silvie R. Kučerová se podílela na přípravě map poutních míst a fotografického materiálu z různých oddílů atlasu, externistka dr. Dana Fialová garantovala oddíl věnovaný volnému času a externista dr. Jiří Martínek se podílel na přípravě obsahu některých map.

Výhodou digitálního zpracování je kromě jeho české a anglické verze také poměrně snadná možnost rozšiřování spektra historických témat v budoucnu. Stále se totiž jedná o kapitoly z našich pestrých dějin dávné i nedávné minulosti.

Díky propojení textu, map a dalšího vizuálního materiálu se portál stává ideální didaktickou pomůckou jak pro učitele dějepisu, tak zeměpisu a společenských disciplín.

V českém prostředí bohužel doposud chybělo takto ucelené, v online prostředí dostupné dílo s historickými mapami.