Chemie a toxikologie, nový studijní program katedry chemie

Po nedávné akreditaci studijního programu katedry biologie byl nově akreditován na katedře chemie bakalářský studijní program Chemie a toxikologie, který nahradí stávající obor Toxikologie a analýza škodlivin.

Záměrem nové akreditace je vyhovět studentům, kteří chtějí studovat chemii nikoli pouze analytickou, ale v celém širším spektru základních chemických disciplín. V rámci studia se tak studenti seznámí s anorganickou, organickou a fyzikální chemií, nechybí však ani biochemie, makromolekulární chemie nebo základy chemického inženýrství. Cílem studijního programu je přitom zachovat důraz na analytickou chemii a toxikologii. Tento posun je podporován současným rychlým rozvojem vědecko-výzkumného zaměření katedry směrem k experimentální chemii. Důležitými aspekty jsou však i personální rozvoj katedry, přesun katedry do moderních laboratorních prostorů a získání významného nového přístrojového vybavení, mj. NMR spektrometru.

Nový program by měl lépe vyhovět požadavkům kladeným na absolventy ze strany průmyslových podniků a výzkumných organizací Ústeckého kraje, v němž je tradice chemické výroby historicky pevně zakotvena. Moderní chemická výroba podpořená vlastním výzkumem je zde však i nadále klíčovým průmyslovým odvětvím.