Nové online kurzy AI na PřF UJEP

Jste fascinovaní umělou inteligencí a jejím dopadem na svět? Od letního semestru si můžete zapsat dva nové online kurzy v angličtině!

Oba nabízené kurzy volně navazují na velmi populární kurz Elements of AI. V návazných předmětech využijete již nabyté znalosti a dovednosti a získáte:

  • rozšíření znalostí v oblasti, která formuje budoucnost,
  • cenné dovednosti atraktivní pro pracovní trh,
  • kredity do studia,
  • a navíc se zlepšíte v angličtině.

Vybírat můžete z těchto nově otevřených kurzů:

Building AI (KPRF/BAI, 2 kredity)

Zjistěte, jak fungují metody a technologie umělé inteligence. Naučte se základy strojového učení i neuronových sítí a poznejte jejich praktické uplatnění. Vytvořte vlastní AI projekt a prezentujte ho ostatním!

Ethics of AI (KPRF/ETAI, 2 kredity)

Zamyslete se nad etickými aspekty umělé inteligence. Rozviňte své kritické myšlení a porozumějte tomu, jak budovat AI systémy eticky a zodpovědně.

 

 

#scienceUJEP