Začíná letní semestr

Po zkouškovém období se dnes, v pondělí 19. února, studenti vrací do poslucháren, učeben a laboratoří. Druhá polovina akademického roku Přírodovědecké fakulty UJEP je dnešním dnem zahájena.

Výuka v letním semestru bude probíhat ode dneška až do 18. května. Po tříměsíčním období, kdy budou studenti chodit na přednášky, semináře a cvičení následuje od 20. května zkouškové období letního semestru rozdělené do dvou částí – před a poprázdninovou.

Elektronicky si mohou studenti zapsat předměty až do 1. března. Tyto a všechna další důležitá data a termíny najdete v Harmonogramu PřF pro akademický rok 2023/24.

Přeji všem studentům úspěšné studium v letním semestru a těším se, že se budeme opět potkávat v našich moderních fakultních prostorách a také v terénu, k čemuž letní semestr vyloženě vybízí,“ popřál studentům proděkan pro studium Přírodovědecké fakulty UJEP RNDr. Martin Švec, Ph.D.

V letním semestru na studenty čeká mnoho různorodě zaměřených akcí (věda, kultura a další) buď přímo na fakultě nebo v Kampusu UJEP – sledujte náš web a sociální sítě!

Na den plný univerzitního sportu se mohou studenti těšit již 3. dubna. Praxi, brigádu nebo dokonce svého budoucího zaměstnavatele jistě najdou na Dni kariéry 16. dubna. Studentský měsíc květen pak potěší řadou nejen kulturních akcí.

Už nyní ale musí studenti, kteří chtějí v příštím akademickém roce vyjet do zahraničí na studijní pobyt nebo praktickou stáž, myslet na blížící se termín přihlášek do výběrového řízení ERASMUS+ na zimní semestr 2024/25.

Hodně štěstí při studiu nejen v tom nadcházejícím letním semestru!

#scienceUJEP