Zábavou k odbornému vzdělávání

Představujeme projekty na Přírodovědecké fakultě: Zábavou k odbornému vzdělávání: Podpora rovnováhy mezi formálním a neformálním učením jako nástroj k otevřené mysli žáka i pracovníka na cestě k odbornému vzdělávání

Druh projektu/dotační titul: OP VVV, PO3
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008305
Řešitel/é: RNDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Roky řešení: 2018-2021
Popis: Projekt je zaměřen na propojování formálního a neformálního vzdělávání na úrovni programů pro žáky se záměrem zlepšit schopnost jejich práce s digitálními technologiemi, matematickou schopnost, základní schopnost v oblasti vědy a technologií, schopnost učit se a motivovat ke studiu technických oborů. Věnuje se rozvoji souvisejících kompetencí pedagogů, pracovníků ve vzdělávání a pracovníků v neformálním vzdělávání a rozvoji spolupráce. Podporuje inovační a modernizační postupy a procesy ve vzdělávání.