Předvolební shromáždění akademické obce PřF UJEP

Předseda akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP, doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., svolává dle čl. 3, odst. 6 Přílohy č. 1 Statutu fakulty předvolební shromáždění akademické obce Přírodovědecké fakulty UJEP.

Programem setkání bude nejen představení kandidáta pro volbu kandidáta na jmenování děkanem a jeho volebního programu, ale bude zde i prostor pro veškeré dotazy a následnou diskuzi.

Shromáždění se uskuteční 24. května 2022 od 13.00 hodin v místnosti 1.04 v budově CPTO. Účast bude možná i online formou. Všichni členové akademické obce a zaměstnanci fakulty jsou vřele vítáni.

Kandidátní listinu, životopisy a volební programy kandidátů naleznete na odkazu AS PřF UJEP nebo v předchozí aktualitě k volbám děkana.

Program shromáždění:

  1. Představení kandidátů pro volbu kandidáta na jmenování děkanem
  2. Dotazy a diskuze

>> pozvánka