Snažíme se být SMART

Přírodovědecká fakulta, stejně jako ostatní fakulty UJEP a univerzity v Česku, přistoupila v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a opatřeními Vlády ČR k celé řadě změn. Přerušením kontaktní výuky a omezením volného pohybu osob se staly některé z nich přímo nutností.

Bezkontaktní výuka a e-learning

Klíčové je pro nás zůstat ve spojení se studenty. Více než kdy dříve odhalujeme online nástroje a lze bez nadsázky tvrdit, že počítačová gramotnost všech zúčastněných rapidně narůstá,“ popisuje situaci na PřF její děkan doc. Michal Varady.

Konzultace a zadávání prací probíhají často prostřednictvím mailů a dalších nástrojů v rámci informačního systému STAG, prostřednictvím aplikace MOODLE (katedra biologie, katedra geografie i další naše katedry) a dalších relativně standardních nástrojů. Katedra informatiky nicméně hned z počátku otestovala a nasadila do online výuky volně dostupný nástroj BigBlueButton a vytvořila k němu i návod k použití v českém jazyce. Jak uvádí vedoucí katedry dr. Jiří Škvor, „Vyučuje se ve standardních časech kontaktní výuky. Výhodou je možnost v reálném čase současně komunikovat se studenty a ukazovat jim různé postupy. Vše se přitom odehrává v okně webového prohlížeče.

Některé katedry zpřístupnily své výukové podklady (prezentace, studijní opory a skripta) v digitální podobě, pracuje se s online zdroji informací třetích stran apod.

Studijní opory máme vypracované pro kombinované studium a jsou k dispozici i prezenčním studentům. Krom toho většina vyučujících studentům poskytla další materiály, např. prezentace přednášek přes aplikaci Moodle,“ uvádí vedoucí katedry biologie dr. Jan Malý. Někteří vyučující používají i předem natočená videa, nebo odkazují na videa kanálu YouTube. Vyžaduje to samozřejmě větší samostatnost studentů, což je nicméně u vysokoškoláků velmi vítaná vlastnost. Všichni ještě ze školy víme, že u matematiky je především důležité pochopit obecný postup. Jak říká doc. Petr Eisenmann, vedoucí katedry matematiky, „Někteří kolegové natáčejí kratší či delší videa, v nichž snímají svůj postup řešení úloh či důkazů vět psaných na papíře a sdílejí je následně studentům.

Ve zvláště svízelné situaci se nacházejí studenti kurzů experimentální a praktické výuky (katedra chemie, fyziky apod.), dokonce u některých z nich je ohroženo včasné odevzdání kvalifikační práce. Je zřejmé, že není vhodné chemické laboratorní experimenty realizovat doma na plotně. „S výjimkou laboratorních cvičení, pedagogických a jiných praxí a dokončování experimentálních závěrečných prací studentů posledních ročníků je výuka zajištěna ve všech předmětech,“ říká vedoucí katedry chemie doc. Jan Čermák. Nelze zapomenout ani na studenty a akademiky, kteří využívají šetření založená na pedagogickém výzkumu ve školách.

Práce z domova a formy online setkávání

I porady výzkumných týmů, orgánů fakulty i některých jejích součástí je v současné době nutné pořádat formou telekonferencí. Vzhledem k tomu, že se má PřF během letních měsíců stěhovat do nové budovy, není možné celý tento proces koordinace náhle přerušit. Jedná se totiž o mimořádně logisticky náročnou operaci, kdy budou mezi budovami stěhovány přístroje vysoké finanční hodnoty, mimořádných rozměrů a hmotnosti. Zástupci součástí a vedení fakulty se tak pravidelně scházejí, nyní i prostřednictvím telekonference. K tomu ostatně stačí běžný notebook s mikrofonem, webová kamera (není nezbytně nutná) a připojení na internet.

Výzkumní a akademičtí zaměstnanci rovněž připravují výstupy ze svých projektů, připravují nové projektové přihlášky a podpůrné materiály k výuce.

Všechno špatné je k něčemu dobré

Současná situace urychlila některé změny v rámci e-learningu a v bezkontaktní výuce, učíme se novým postupům v zadávání práce studentům, operativnímu psaní emailových zpráv. Poslední týdny rovněž ukázaly možnost zefektivnění jednání, zvláště u osob, které musejí být i za běžné situace na několika místech zároveň. Když teď nemohou být téměř nikde, jen doma, nezbývá než využívat online nástrojů či jiných telekomunikačních prostředků. A protože zvyk je opravdu železná košile, možná leckteré z nově osvojených metod naši akademici, výzkumní zaměstnanci a studenti budou nadále používat.

Někteří naši političtí představitelé přirovnávají současnou situaci k válce (s koronavirem). Toto přirovnání k válečnému konfliktu nemusí být přitom až tak nemístné. Vždyť tyto konflikty v minulosti vedly k celé řadě inovací a změn, k množství vynálezů, bez nichž si dnes nedokážeme běžný život představit. Jak říká kulturní geograf doc. Jan D. Bláha z katedry geografie, „Zároveň nás tyto situace nutí k zamyšlení, zda má lidstvo na této planetě skutečně neomezenou moc, nebo je to jen jeho naivní představa či tajné přání.“ Nezbývá nám než doufat, že se nám společnými silami soupeře podaří porazit a budeme se moci vrátit k našim běžným činnostem. Obdobně jako po všech zásadních okamžicích lidstva už ale život nebude takový, jaký byl předtím. Nemusí to být ale špatně.