Přednáška doc. Daniše již v pondělí na PřF UJEP!

Za vším hledej elektrony” je téma přednášky doc. RNDr. Stanislava Daniše, Ph.D., známého vědce a popularizátora vědy, se kterou navštíví naší fakultu již v pondělí 18. března od 16:00 hodin! Katedra fyziky Přírodovědecké fakulty UJEP, Centrum podpory přírodovědného vzdělávání a pobočka JČMF zvou zejména učitele základních a středních škol, studenty, akademiky, ale i veřejnost na prezentaci tohoto populárního fyzika a astronoma.

Doc. Daniš pracuje na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze a na Přírodovědecké fakultě UJEP, kde se zabývá zejména rentgenovou strukturní analýzou látek téměř všeho druhu a numerickými metodami. S těmito tématy také seznamuje studenty oboru Fyzika. Zároveň se zajímá o vysokoškolskou pedagogiku a snaží se zavádět lepší způsoby výuky na vysoké škole. Ve volném čase se věnuje popularizaci fyziky či astronomie, fotografuje, cestuje a rád pozoruje denní i noční oblohu, zejména Slunce a proměnné hvězdy.

Tématem pondělní přednášky budou elektrony. Objev elektronu, k němuž došlo ke konci 19. století, znamenal ve svém důsledku rozbití již od antiky tradovaných představ o atomu jako dále nedělitelném základu hmoty. Jedna otázka střídala druhou – jak jsou elektrony v atomu rozloženy? Kolik jich je? Kde se nachází kladný náboj? Jak jsou součásti atomu uspořádány? V přednášce se zaměříme na klíčové objevy, k nimž došlo na přelomu 19. a 20. století, a které poodhalily kvantový svět.

Kdy: pondělí 18. 3. 2024 v 16:00 hodin

Kde: aula 1.01, budova CPTO, Přírodovědecká fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3632/15, 400 96 Ústí nad Labem

#scienceUJEP