Studentská vědecká konference UJEP

Celouniverzitní studentská vědecká konference představí 13. března od 15:30 v Červené aule Multifunkčního a vzdělávacího centra UJEP nejlepších 8 realizovaných projektů výzkumu loňské Studentské grantové soutěže UJEP, které vzešly z fakultních kol soutěže. Jste srdečně zváni.

Řešitelé nejlepších 8 projektů výzkumu, které uspěly v konkurenci 80 realizovaných projektů loňské Studentské grantové soutěže UJEP, představí úžasná vědecká témata a zároveň se budou ucházet o 3 ceny poroty a také o Cenu veřejnosti za nejlepší doktorský projekt. Každý student bude prezentovat svůj vítězný projekt z jednotlivé z 8 fakult UJEP. Velmi rozmanitá témata konference zavedou posluchače do tajů vědeckého bádání v různorodých oblastech od humanitních, přes polytechnické, pedagogické, přírodovědné až po behaviorální.

Naší Přírodovědeckou fakultu UJEP bude reprezentovat projekt Modifikace grafen oxidových a polymerních filmů energetickými iontovými svazky pro jejich využití v lithiových bateriích studentky doktorského studia na katedře fyziky Mgr. Evy Štěpanovské. Protože je ale hlavní řešitelka aktuálně v zahraničí, projekt představí další student z projektového týmu, Mgr. Jan Novák.

Projekt Modifikace grafen oxidových a polymerních filmů energetickými iontovými svazky pro jejich využití v lithiových bateriích je zaměřen na nízkoenergetickou implantaci kovových (Ag, Au, Cu, Li) iontů do grafenových, grafen oxidových (GO) a polymerních filmů (polymethylmethakrylát (PMMA), cyklický olefinový kopolymer (COC/COP) a polyimid (PI)) s cílem připravit nano-kompozity kov-polymer a kov-grafen oxid pro ukládání elektrické energie. Na připravených strukturách budou zkoumány změny elementárního složení, chemické zastoupení funkčních skupin a morfologie tenkých vrstev. Dále budou zkoumány elektrické a fotokatalytické vlastnosti pro možné použití připravených materiálů jako komponenty lithiových baterií (elektrody, elektrolyt).

Přijďte podpořit mladé vědce, poznat nejnovější vědecké poznatky a vybrat vítěze v kategorii Cena veřejnosti!

#scienceUJEP