Projekt AMULET je zahájen. My jsme u toho!

V pondělí 4. března byl na půdě hlavního koordinátora, Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR, oficiálně zahájen projekt AMULET (Advanced MUltiscaLE materials for key Enabling Technologies) Cílem projektu je vyvinout unikátní integrabilní materiály s možným využitím v elektrotechnice, lékařství či environmentálních technologiích.

Do projektu AMULET (Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie) je zapojeno 8 vědeckých institucí a mezi nimi i naše fakulta. Celkem 145 vědců a vědkyň z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, Matematicko-fyzikální fakulty a Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy, Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, Fyzikálního ústav AV ČR, Ústavu jaderné fyziky AV ČR a Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem bude spolupracovat a řešit 5 výzkumných záměrů. Těmi jsou komplexní design integrabilních materiálů, vývoj a integrace funkčních biorozhraní, pokročilé senzory, vysoce selektivní katalýza a nanoelektroniku a mikro/nanozařízení pro ukládání a konverzi energie.

„Přírodovědecká fakulta UJEP se bude podílet zejména na přípravě a charakterizaci nanostrukturovaných materiálů pro záchyty plynů, např. CO2 , a materiálů s antimikrobiálními povrchy. Také bude participovat na charakterizaci materiálů připravených u jiných partnerů konsorcia pomocí technik, které jsou na fakultě k dispozici,“ uvedla prof. Zdeňka Kolská, vedoucí týmu zapojených odborníků naší fakulty.

Součástí projektu bude i sociologické šetření, které výzkumným týmům zprostředkuje reflexi dotčených sociálních aktérů a sociekonomických otázek. To povede k posílení inovačního potenciálu technologií AMULET a hledání férové rovnováhy mezi veřejným a soukromým prospěchem z jejich užívání.

#scienceUJEP